top of page
Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť a presnosť prác. Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.
Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0905792871. Prípadne mailom na cena@topcon.sk. Naši odborníci s dlhoročnou praxou sa Vám budú venovať a dohodnú presné detaily a cenu prác.
Z našich skúseností vieme, že naše ceny sú vždy kompletné nezáhŕňajú iné skryté poplatky .Takže Vás nikdy nečaká prekvapenie. Naša tradícia rodinného podniku hovorí za všetko. Ceny sú počítané podľa Cenníka geodetických a kartografických prác.
Priemerné ceny vybratých geodetických služieb:
Geometrický plán na zameranie stavby................................od 180 euro
Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie..............od 210 euro
Vytýčenie pozemku................................................................od 150 euro (v závislosti od typu katastrálnej mapy)
V cenách nie sú uvedené kolky, cenu sú uvedené bez DPH.
Ceny ostatných služieb dohadujeme individuálne.
bottom of page