Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť a presnosť prác. Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.
Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0905792871.
Prípadne mailom na cena@topcon.sk, alebo cez formulár tu.
Z našich skúseností vieme, že naše ceny sú vždy kompletné,nezáhŕňajú iné skryté poplatky a cenu nikdy v žiadnom prípade nekalkujeme bez DPH a kolkových známkov.Takže Vás nikdy nečaká prekvapenie.Naša tradícia rodinného podniku hovorí za všetko. Ceny sú počítané podľa Cenníka geodetických a kartografických prác.
Priemerné ceny vybratých geodetických služieb:
Geometrický plán na zameranie stavby................................od 180 euro
Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie..............od 210 euro
Vytýčenie pozemku................................................................od 150 euro
V cenách nie sú uvedené kolky, cenu sú uvedené bez DPH.
Ceny ostatných služieb dohadujeme individuálne.