Akú "životnosť" má geometrický plán?

Aký „starý“ môže byť geometrický plán, resp. akú má platnosť, aby ešte mohol byť použiteľný na právne úkony?

Geometrický plán, ktorý bol autorizačne a úradne overený nemá stanovený žiadny časový limit, dokedy sa môže použiť na právne úkony. Jedinou podmienkou pre platnosť a zapísateľnosť geometrického plánu do katastra nehnuteľností a teda aj na váš list vlastníctva je, aby sa od jeho vyhotovenia nezmenil jestvujúci (doterajší) stav katastra nehnuteľností, ktorý je v danom geometrickom pláne vyznačený čiernou farbou.

#geometrickyplan #kataster

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright 2012 Geodetická kancelária M.M.GEO Mihály a syn                             Beszélünk magyarul is.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now