Kedy potrebujem geodeta?

V podstate vždy ak nastáva zmena v rámci nehnuteľností (s výnimkou bytov). Ak potrebujete zamerať novopostavenú stavbu, či prístavbu. Ak chcte oddeliť pozemok, ak ho chcete predať,alebo kúpiť. Ak potrebujete majetkoprávne vysporiadať nehnuteľnosť. Ak chcete stavať plot a vytýčiť pozemok.

Kiwi popsicle


Featured Posts
Recent Posts