Koľko zaplatím za zameranie stavby?

Závisí od viacerých faktorov. Cena sa odvíja od tzv.merných jednotiek (MJ). Minimálna sadzba pri geometrických plánov sú 2 MJ. Ak potrebujete zamerať stavbu (rod.dom, prístavbu, inú stavbu, atď.) sa vždy rátajú minimálne 2 MJ. Jednoducho, či je stavba malá,alebo veľká, výpočty a meranie stavby je obsahovo a pracne takmer totožná. Treba si uvedomiť, že geodet nezameria len stavbu, ale podľa zákona musí zamerať a prekontrolovať aj pozemok a susedné parcely. Klient vidí, vždy len výsledok, čo je zvyčajne jedna A4. Treba si uvedomiť, že aj teória relativity vyzerá jednoducho, E=mc2, ale Einstein na nej pracoval dlhú dobu. Na to, aby bol dokument, čiže geometrický plán úradne overený treba postupovať podľa zákona, niekoľkých neustále sa meniacich usmernení a vyhlášok. Výpočty a meranie sú odovzdané katastrálnemu odboru vo forme záznamu podrobného merania zmien, zmena na katastrálnej mape digitálne vo forme tzv. vgi a výkaz výmer v tzv. xml súbore. Ak by toto geodet nesplnil, plán by nebol úradne overený a bol by nepoužiteľný. V priemere sa ceny na zameranie a vypracovanie geometrického plánu bežného rodinného domu pohybujú okolo 250.-euro, v čom sú započítané eKolky, cestovné a kompletné vypracovanie. V našej geodetickej kancelárii máte v cene aj poradenstvo, ako ďalej postupovať aby bola stavba zapísaná na liste vlastníctva.

#geometrickyplan #kataster #rodinnydom #stavba #zameraniestavby

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright 2012 Geodetická kancelária M.M.GEO Mihály a syn                             Beszélünk magyarul is.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now