Čo je to adresný bod a potrebujem ho?

Adresný bod je vlastne vchod do domu vyjadrený v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému. A áno ku kolaudácii ho potrebujete. S účinnosťou od 1.júla 2015 platí Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries. Čiže k úspešnému zápisu skolaudovanej stavby potrebujete od geodeta od 1.júla aj adresný bod, ktorý odovzdáte na príslušnom úrade pri vybavovaní súpisného čísla.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square