Kedy potrebujete adresný bod v listinnej podobe


Stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe (novostavby, čierne stavby ktoré sú predmetom legalizácie a ostatné stavby bez súpisného, alebo orientačného čísla), sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

#adresnybod #supisnecislo

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square