top of page

GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrické plány

    na zameranie novostavby ku kolaudácií,
    pre prevod nehnuteľností,
    na určenie vlastníckeho práva pozemkov,
    na rozdelenie nehnuteľností,
    na vyznačenie vecného bremena,
    na zmenu hranice zastavaného územia obce príp. katastrálnej hranice

Vytyčovanie hraníc pozemkov

    vytyčovanie stavebného objetu a vnútornej skladby / múrov/


Špeciálne práce

    Podzemné a nadzemné vedenia
    Pozdľžne a priečne profily
    Kubatúry
    Vytyčovacia sieť
    Vytýčenie stavebného objektu a staveniska
    Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
    Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
    Meranie posunov stavebných objektov
    Žeriavové dráhy
    Vektorizácia a digitalizácia

Ostatné všetko na jednom mieste od A po Z
 •     vybavenie úveru

 •     vytýčenie pozemku

 •     zameranie v 3D pre projektanta

 •     projektovú dokumentáciu

 •     stavebné povolenie

 •     osadenie stavby

 •     realizáciu stavby

 •     energetický certifikát ku kolaudácii

 •     vybavenie dokumentov k zápisu stavby

 •     vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv

 •     geometrický plán ku kolaudácii (zakreslenie do mapy)

 •     vybavenie zápisu stavby na katastri

 •     poistenie nehnuteľnosti

Kompletné riešenie jedine u nás. Všetko na jednom mieste.

bottom of page